Плекаймо Дружній Пластовий Дух
Lets Cherish our Friendly Scouting Spirit
Українська Скавтська Організація у Великій Британії
Ukrainian Scouting Organisation in Great Britain

For attention of USP/UPS members only

19 Aug 19

http://plast.org/official/forma-zholoshennya-na-20-i-zbory-kupo/